Bestuur

Voorzitter: Miranda Heijdra

Penningmeester:  Rachel van Zessen

Secretaris: Carolien Spape

Raad van Toezicht
Dhr. L. J. Boden
Dhr. A. Wiezer
Dhr. L. van Merwijk

 

De gemachtigden voor het gebruik ontheffing terugplaatsing verwilderde katten die vanuit het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is verstrekt. (FF/75/2016/019)
-Ontheffing Provincie Gelderland 2017-008470

De ontheffing is verstrekt aan de volgende personen binnen Stichting Superkatten:

M. Heijdra
B. van Den Ham
R. van Zessen
C. Spape

Zij kunnen u deze ontheffing tonen, samen met een legitimatiebewijs.