Skip to content

Veelgestelde vragen over Stichting Superkatten

Superkatten, wat zijn het.

Superkatten zijn geen ras, merk of bepaalde soort kleur katten. Maar verwijst naar de levensstijl van Nederlandse verwilderde buitenkatten. Zij moeten zich zelfstandig zien te redden, al dan niet met kittens. De poezen krijgen elk jaar minimaal twee nestjes, de katers leg­gen vele kilometers af achter hun hormonen aan; deze katten zijn echte Superkatten, de onzichtbare krachtpatsers.

Doelstelling

De Stichting Superkatten is opgericht om de problemen van (verwilderde) zwerfkatten in groot Rivierenland te verminderen. De Stichting zet zich in om na meldingen deze dieren te vangen, te castreren (m/v) en te herplaatsen, waardoor deze op hun beurt ook de overlast van muizen en ratten kunnen bestrijden.

Hiermee voorkomen wij verdere voortplanting en overlast van deze katten en ze doen nog iets nuttigs ook. Gezien deze activiteiten door de Wet verboden zijn, is er d.d. 3 augustus 2011 en verlening 2016 door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Stichting Superkatten een formele ontheffing verleend.

Met ingang van 01-2017 is het verlenen van ontheffingen ondergebracht bij de Provincie.
De gedeputeerde van de provincie Gelderland heeft Stichting Superkatten onder zaaknummer: 2017-008470 hiervoor een ontheffing verleend.
Vanaf 2019 valt de verwilderde/schuwe kat niet meer onder de Provincie en werken wij met toestemming verklaringen van grondeigenaar of grondgebruiker. Deze verklaring geeft toestemming om op dat terrein te mogen vangen met een kastval en de katten daar eventueel na overleg terug te plaatsen.
Uitzondering bij terugplaatsen: Deze terreinen mogen zich niet in natuurgebieden of Natura2000 terreinen bevinden.

Aantallen.
Het opgevangen aantal katten verschilt per jaar.
Ook is de logeertijd per kat zeer verschillend.
De ene kat verblijft 2 dagen bij ons (kater, castratie, uitslapen en retour), de andere 13 weken (poes, zwanger, zoogperiode, sterilisatie, genezing, retour)
Ook met ziekte en herstel is de periode langer.
Dit zijn de aantallen sinds het zelfstandig bestaan van Stichting Superkatten
(incl kittens en overname van andere organisaties voor herplaatsing.)

2020: 360
2019: 225
2018: 239
2017: 208
2016: 126
2015: 108
2014: 98
2013: 53
2012: 169
2011: 122  

 

Wat te doen met een zwerfkat

De website Dier-en-natuur heeft hier een mooi artikel over gepubliceerd, lees het even door en meld alstublieft zwerfkatten: https://dier-en-natuur.infonu.nl/huisdieren/60631-wat-te-doen-met-een-zwerfkat-in-de-tuin-of-buurt.html

Verwilderde katten komen nog steeds veel voor op en rond  boerenbedrijven in het buitengebied, zij kunnen voor verstoringen zorgen van het wild en bij broedende (weide)vogels.
Katers die door de velden van boerderij tot boerderij achter hun hormonen aangaan en moederpoezen die hun jongen leren jagen.
Door deze katten te vangen, neutraliseren en terug te plaatsen bij de boerderij blijven zij dichter bij hun eigen werkterrein en voorkomt het nieuwe aanwas met kitten ‘s.
Wij kunnen deze dieren vangen, opvangen en bij de dierenarts laten neutraliseren, tevens worden zij voorzien van chip zodat, mocht hier een wettelijke verplichting op komen, deze dieren al voorzien zijn van een transponder.
-Ook voor het vangen van losgelaten/gedumpte katten bij uw boerderij kunt u onze hulp inroepen.

De Stichting Superkatten krijgt ook geregeld meldingen binnen over dode katten. De dierenambulance kan na dit soort meldingen niet overal komen. Binnen sommige Gemeenten wordt dat en route door de buitendienst van de AVRI meegenomen en vaak zonder enige controle vernietigd. Vaak is het zo dat een kat een chip draagt waardoor de eigenaar opgespoord kan worden. Om deze uit te kunnen lezen is een chipreader nodig. Sommige Gemeentes hebben die niet. De Stichting is bereid hierbij te helpen. Als verdere samenwerking wil de Stichting Superkatten na verificatie de eigenaar opsporen en berichten.

Soms is voortplanting ook niet meer te voorkomen en worden er nestjes geboren en gevonden. Deze kittens worden dan door gastgezinnen gesocialiseerd en worden er belangstellende mensen in den lande gelukkig gemaakt met een jong katje (zie huisje gezocht). Deze katjes dienen dan verplicht conform de “Gedragscode Dierenbescherming voor het vangen en terugplaatsen van verwilderde katten” t.z.t. ook weer geneutraliseerd worden.

Deze algehele aanpak wordt door een aantal vrijwilligers, belangeloos en volledig Non-profit uitgevoerd.

Helaas blijkt dit niet kostendekkend te kunnen en is er geen enkele subsidie of financiële vergoeding vanuit Gemeente of Overheid voor de hulp aan deze katten.
Derhalve zijn wij volledig afhankelijk van giften en donaties om ons financieel in dit project te ondersteunen.

U kunt ook in Uw testament opnemen dat u een deel van Uw erfenis ter beschikking wilt stellen aan de Stichting Superkatten. Wellicht onderkent u het zwerfkattenprobleem ook en bent u bereid hiervoor meer te doen. U kunt zich dan ook aanmelden als vrijwilliger of gastgezin.

De stichting heeft ten doel:

  1. het helpen van dieren in nood door middel van het opzetten en uitvoeren van projecten ten behoeve van educatie, neutralisatie en adopties, de tijdelijke opvang van zwerfdieren, alsmede het bekend maken omtrent de problematiek hier rondom;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe gaan wij te werk?

Na een centrale melding bij de coördinatrice neemt een vrijwilligster de situatie ter plekke op en maakt afspraken met de melders.
Meldingen zijn kosteloos, u hoeft niet te betalen als u een kat of kitten’s bij ons aanmeld.
Alle vrijwilligsters zijn in het bezit van een document waarin u officieel toestemming verleend voor het vangen van deze katten.

In overleg wordt een kastval geplaatst die alleen onder toezicht op scherp staat en blijven de vrijwilligers aanwezig. Dit om te zorgen dat, zodra er een kat gevangen is, er een zo vlot mogelijk transport naar de opvang plaats kan vinden.
Kastvallen plaatsen wij nooit onbeheerd om te voorkomen dat de gevangen kat de hele nacht of een dagdeel in de kooi moet zitten met alle schadelijke gevolgen van dien. In het ideale geval eten de katten al op een vaste plaats op een vast tijdstip. Dat voorkomt dat er de hele dag gepost moet worden om te ontdekken of de katten wel in de buurt zijn. Sommige katten schrikken van de kastval en hebben enkele dagen nodig om te wennen aan het feit dat ze eten krijgen in die enge kooi. Maar soms na een paar dagen “oefenen” zonder dat de val op scherp staat vinden ze het de gewoonste zaak van de wereld hetgeen het uiteindelijke vangen een stuk makkelijker maakt.

Hoe werkt de kastval?

Aan het begin van de kooi wordt achter het gesloten schuifje voer geplaatst wat een onweerstaanbare aantrekkingskracht moet uitoefenen op de katten. Voorwaarde is wel dat de katten enigszins hongerig zijn. Wij vragen de verzorgers dan ook de dag voordat we komen vangen de katten iets minder te voeren. De meeste katten zijn dol op zacht blikvoer, maar sommige zwervers zijn zo verwend door hun verzorgers dat er sommige merken moeten worden uitgeprobeerd. Lukt het niet met het assortiment kattenvoer in blik dan treedt plan B in werking: een blikje tonijn naturel! Dit ruikt kennelijk zo lekker dat zelfs de meest verwende zwerver zó de kooi inloopt.

Natuurlijk kennen katten een heleboel trucjes om wél van het voer te eten en dus niet in de kooi terecht te komen. Sommige katten eten met hun “handen” en halen het voerbakje al vissend door de tralies leeg. Anderen gaan precies met hun voorpoten over het in het midden liggende klepje staan zodat het deurtje dus niet valt. Maar uiteindelijk lukt het wel om ze te vangen. Geduld is soms een schone zaak!

Onder de geopende schuif plaatsen wij een klein blokje hout zodat de gevallen schuif iets open blijft staan, genoeg om een kattenstaart voor amputatie te behoeden. Zodra de kat in de kooi is gevangen wordt het blokje meteen weggehaald om te voorkomen dat de kat zijn poot er door steekt en de schuif vervolgens kan optillen en ontsnappen.

Als het schuifje achter de kat neervalt schrikken ze zich natuurlijk een hoedje, een grote doek over de kooi voorkomt dat de kat zich verwondt aan de tralies. In het donker worden ze al snel rustig.

Vangkooi rechts, kleine vervoer kooi links

De overloop- of vervoerskooitjes zijn net zo breed als de kastvallen alleen veel korter en lichter. Wanneer de kooien tegen elkaar geplaatst worden en de schuifjes geopend kan de kat gemakkelijk overlopen zonder dat er enge mensenhanden aan te pas komen. Wanneer de schuifjes vergrendeld zijn en de kat door de doek weer in het donker verkeert kan de gevangen kat veilig vervoerd worden naar de opvang of de dierenarts.

De basis regels voor dierenwelzijn.

Een kijkje achter de schermen van Stichting Superkatten.
Als u ons tegenkomt met een kastval dan zit daar een heel verhaal achter en aan vast.
Dit geeft u een beetje een indruk van wat onze vrijwilligers allemaal doen voor de katten en dus niet “zomaar” katten van de straat plukken.
Dit is de “basis” versie:
Krijgen wij een melding/aanvraag om een kat te komen vangen dan gaan wij eerst monitoren, zijn het echt wel verwilderde katten of zijn ze tam en komen ze op mensen af.
-Als de kat tam is dan controleren wij op het dragen van een chip en nemen een foto.
Gechipt en geregistreerd dan bellen wij het baasje en zorgen dat ze weer thuis kunnen komen.
Zonder chip of met chip maar zonder registratie en alleen een signalement dan gaan wij alle meldingen bij Amivedi, Dierenambulance en Dierenartsen af in die regio tot zo ver mogelijk terug.
Vinden wij geen passende melding maar de tamme kat moet daar echt weg i.v.m. veiligheid voor kat of mens (bijvoorbeeld bedrijf of industrieterrein) dan verwijzen wij door naar het Dierenasiel van die regio.
Afhankelijk van de vindplaats kan de kat daar namelijk naartoe gelift, gedumpt of verdwaald zijn. (Zonder chip is het voor ons dan ook echt vrijwel onmogelijk om “een zwarte kat” of “een rode kater” weer thuis te krijgen).
Is het in een woonwijk dan kan de kat daar ook gewoon vlakbij wonen en vragen wij de melders om flyers te maken en op te hangen in de winkel, de dierenarts in te lichten en om aan hun buren te vragen of ze de kat misschien kennen.
Buurtgroepen op Facebook en Amivedi zijn hiervoor ook uitermate geschikt.
Geeft dit geen enkel resultaat dan verzoeken wij om het Dierenasiel te bellen om de kat daar aan te melden als gevonden.
-Zijn de katten niet tam dan plaatsen wij een kastval om ze te vangen om daarna te kunnen bekijken of ze wel ooit tam zijn geweest óf echt in het wild geboren en getogen.
Geeft de kat na ongeveer 14 dagen nog geen enkel teken van socialisatie of toenadering dan zijn ze echt in het wild geboren en getogen dan worden ze gecastreerd (m/v) en gechipt.
Mogen en kunnen ze terug naar hun vangplaats dan plaatsen wij ze bij voorkeur weer terug.
Kan dat echt niet dan wordt er een nieuw en veilig woonadres gezocht.
Blijken ze tijdens hun verblijf enigszins tekenen van socialisatie te vertonen dan kijken wij hoever wij dit weer terug kunnen halen. Worden ze echt weer tam dan melden wij ze alsnog aan bij het asiel van die regio om hiervandaan een toekomst te krijgen.
Zijn ze wild en zwanger of net bevallen dan krijgen ze bij ons eerst alle tijd, ruimte, verzorging, veiligheid en rust om voor hun kinderen te kunnen zorgen voor de tijd die ze daarvoor nodig hebben.

Gevangen en dan.
Hebben wij ze eenmaal gevangen in de kastval dan gebruiken wij een overloopkooi voor het transport.
Deze kleine kooien zijn ook voorzien van een toegangsschuif en kunnen eenvoudig in de opvang gebruikt worden om de katten in hun eigen privé ruimte te zetten.
Deze kleine kooien gebruiken wij ook voor het vervoer naar Dierenarts of het terugplaatsen van de katten.
Zodat de kat en mensenhanden nooit bij elkaar in de buurt kunnen komen.
Bij binnenkomst worden alle katten eerst voorzien van Stronghold druppels, dit om ze te ontdoen van vlooien, wormen en luizen.
Ze krijgen een eerste visuele gezondheid check en een intern registratienummer toegewezen.
Daarna gaan ze in een dubbele, door middel van een schuif te scheiden ruimte.
De ene zijde met fijne slaapplaats, aan de andere zijde de kattenbak, voedsel/water.
Moederpoezen en kleine kittens zitten altijd bij elkaar, deze moederpoes krijgt daarom een extra verhoging in haar ruimte om zich soms even terug te kunnen trekken van haar kittens.
De wat grotere kittens zitten bij voorkeur per 2 in een ruimte.
Volwassen katers en poezen zitten altijd alleen en ver weg van elkaar.
Aan de slaapzijde van de ruimte wordt meestal een gordijntje gehangen zodat deze dieren ook echt volledig tot rust kunnen komen van hun grote avontuur. De dagen in de opvang hebben dan ook allemaal hetzelfde ritme en zelfde rituelen zodat de dieren met een paar dagen kunnen ontspannen en zich ook echt veilig voelen.
Zijn ze ziek dan krijgen ze medicijnen.
Hebben ze een andere medische behandeling nodig dan brengen wij ze hiervoor bij de Dierenarts.
Katten die ooit aan mensen zijn gewend zoeken in deze periode contact met de verzorger of laten blijken dat ze een socialisatie hebben gehad, we halen dit dan zo ver als mogelijk weer terug.
Komt dat helemaal goed terug dan melden wij ze alsnog aan bij het asiel in die regio voor opvang en herplaatsing.
Katten die nooit zijn gewend aan mensen blijven in die periode in de vechten of vluchten houding.
Zijn de katten echt wild en zoeken zij in deze 14 dagen absoluut geen enkele toenadering dan laten wij ze castreren (m/v) chippen en beoordelen of ze terug kunnen naar hun vangplaats of er een andere woonomgeving moet worden gezocht.
Zijn het kittens (tot 6 maanden) die in deze 14 dagen wel voorzichtig toenadering zoeken en merken wij dat ze hier open voor staan dan maken wij ze handvrij in de opvang. Lukt dat goed dan gaan ze naar een gastgezin voor een verdere socialisatie.

Moet er een andere woonomgeving gezocht worden dan kijken wij of er nog een aanvraag is voor buitenkatten of wij plaatsen hiervoor een oproep.
Het plaatsen gebeurt altijd onder een gewen periode, meestal 14 dagen waarover wij duidelijke afspraken maken en die wij ook duidelijk uitleggen.
Na de castratie van katers mogen ze na 3 dagen de opvang weer verlaten.
Poezen na minimaal 6 dagen en dan afhankelijk van het weer.
Bij koude en vorst pas wanneer de haren weer op hun buik aangroeien.
Dat is ongeveer 2 tot 3 weken.
Heeft de poes kittens gehad en is ze klaar met haar zoogtijd dan krijgt ze eerst 14 dagen opdroogtijd, waarna ze dan gesteriliseerd kan worden.

Wat is het meest moeilijke van deze soort van opvang en dierenhulp.
Soms zeggen wij wel eens: de onzichtbaarheid van deze katten en onze hulpverlening.
Want meestal wordt er pas hulp gezocht als de katten ineens echt opvallen. Wanneer er plotseling aan het begin van de avond 5 kittens in de tuin lopen te spelen. Een kater die met een groot abces op zijn kop loopt. Of een moederpoes die haar nestje ergens in een schuur, garage of hout hok heeft gelegd.

Wij moeten zelf voor inkomsten zorgen.
Wij zijn geen dierenasiel en krijgen voor alles wat wij doen geen enkele gemeentelijke vergoeding of enig subsidie.
Wij betalen de dierenartsrekeningen, voeding, verzorging en kattenbak vulling, vlo en wormmiddelen, huisvesting en inrichting.
In de zomerperiode staan wij dan ook op braderieën en markten om spulletjes te verkopen, die wij in de meestal “rustige” winterperiode vaak zelf hebben gemaakt.
Geven voorlichting en uitleg over onze bijzondere soort van hulpverlening en opvang om deze katten die vaak niet eens opvallen toch te kunnen helpen.
Geven voorlichting over de absolute noodzaak van chippen, geven voorlichting over de noodzaak van castreren (m/v) schrijven bewustwording stukjes hierover voor op onze eigen Facebookpagina.
Wij rijden soms voor een vangvraag enkele dagen en vele kilometers om te monitoren en coördineren, zijn dan ook vaak uren of dagen bezig met het vangen van maar 1 kat.
Wij hebben daarnaast een zorgvuldige administratie bij te houden over elk individueel katje.
Gaan de boer op om onze hulp aan te bieden voor het vangen en “laten helpen” van boerderij katten.
U vindt ons daarnaast dan ook vrijwel dagelijks bij onze dierenarts.
Wij proberen de website en Facebookpagina zoveel als mogelijk bij te houden, hebben een kitten/gastgezin coördinator die minimaal 8 maanden in het jaar probeert om alles bij te blijven.
Hebben een intern netwerk van Coördinatie, opvang en gastgezinnen die allemaal a-la-minute klaar staan als het nodig is.
Wij hebben dagelijks de verzorging en verantwoording over deze opgevangen dieren.
Zijn altijd bezig met het monitoren en de socialisatie van opgevangen dieren.
En waarom? het zijn vaak katten van niemand.
Gewoon omdat wij als vrijwilligers nou eenmaal een wereld van verschil kunnen maken voor een kat, welke kat dan ook.
Uit groot respect, liefde en bewondering voor deze katten.
Alles staat bij ons in het teken van de verwilderde kat en hun volledig zelfstandige leefstijl.
Zodat het vrije en afstandelijke karakter van deze volwassen katten zo min mogelijk worden verstoort of aangetast. Niet elke kat is een huiskat of moet gedwongen worden om dat te zijn.
Bij Stichting Superkatten daar maken deze katten nou eenmaal de dienst uit.
Heeft u vragen: info@superkatten.nl

Helaas hoor je tegenwoordig steeds vaker dat mensen allergisch zijn voor een kat in huis.
Dit is altijd bijzonder treurig juist voor de mensen die dol zijn op katten.
Wij hopen dan dat wij deze mensen gelukkig kunnen maken met leuke buitenkatten zodat er toch katten om het huis zijn.
Soms hebben wij dieren die door verschillende oorzaken niet terug kunnen naar hun vangplaats of die als kitten niet sociaal genoeg te krijgen zijn om te plaatsen met een  “geslaagd voor socialisatie” diploma.
Voor deze dieren zoeken wij dan leuke buitenhuizen waar ze dagelijks hun bakje met brokjes krijgen en de rust en tijd om een band op te bouwen met hun verzorgers.
Heeft u voor ons een schuur, kippenhok, stal ter beschikking zodat wij onze katjes weer een fijne toekomst kunnen geven? mail ons dan even op: info@superkatten.nl
Een leuke geslaagde ervaring lezen, dat kan hier

Wild of beschermend?
Aangezien wij de verwilderde buitenkatten helpen met: vangen, opvangen en castreren (m/v) komen wij nogal eens moederpoezen met kittens tegen.
Het is voor ons soms dan ook erg moeilijk in te schatten of een moederpoes echt wild is of ultiem beschermend over haar kittens.
Meestal wordt dat pas zichtbaar als ze al enige tijd in de opvang verblijven.
Daarom begrijpen wij dat het voor een vinder soms helemaal  moeilijk is om dat in te schatten.
Daarom een kleine handleiding.
Wij gaan er gewoon van uit dat elke poes die buiten haar kittens krijgt daar gewoon niet hoort te zijn.
Ook een moederpoes die ergens onder de struiken in de tuin of zomaar elders in een schuurtje haar kittens krijgt hoort daar gewoon niet te zijn.
Als een zwangere huispoes buiten bevalt betekent dat vaak dat zij het thuis niet veilig genoeg vindt voor haar kinderen.
Dit kan met drukte van kinderen, honden of andere katten te maken hebben.
Een verwilderde moederpoes heeft geen andere keuze dan ergens een plekje te zoeken, maar die zijn daar meestal beter op ingesteld en weten waar het meest veilige plekje is voor haar kinderen.
Veel mensen weten niet dat zodra een on-gecastreerde kater een nestje met kittens vindt hij deze ongenadig zal doden (ongeacht of dit zijn eigen nazaten zijn).
Dit is de natuur van deze kater en zodat moederpoes weldra weer krols zal worden.
Hij blijft dan in de buurt om haar opnieuw te kunnen gaan bevruchten.
De vraag: hoe schat je nou in dat een poes die net is bevallen en reageert als een wilde tijger zodra je in de buurt komt, is zij gewoon echt wild of gewoon beschermend? Het antwoord: heel vaak niet.

Vindt u een kat ergens buiten of binnen in een: stal, schuur, loods, hout hok etc. die een nestje heeft en die reageert als een furie zodra u in de buurt komt dan wil dat niet direct zeggen dat zij echt is verwilderd.
Pas zodra zij zich echt helemaal veilig genoeg voelt zal zij enigszins kalmeren. Dit kan alleen op een rustige, veilige en beschermde plaats.
Maak van moederpoezen en kittens altijd meteen melding bij ons (onze regio) of een andere dierenhulpverlening en zet voer en water in de buurt van het nest zodat moederpoes niet op jacht hoeft naar voedsel en haar kleintjes alleen moet laten.
Ga absoluut niet aan de kittens zitten of constant in de buurt om te kijken, een verjaagde moederpoes is bijna niet terug te vinden en helemaal als zij er met 1 kitten vandoor gaat. Dan komt zij meestal niet meer terug voor de rest.
Probeer om een duidelijke foto te nemen van de moederpoes. Dit is belangrijk om via Amivedi, Dierenartsen en asiel te kunnen gaan zoeken naar een vermiste poes in deze buurt of regio en voor het geval zij er alsnog vandoor zou gaan of verongelukken.
Dan is deze kat door middel van de foto te herleiden naar de kittens en omgekeerd.
Laat het nestje verder met rust, ga ze niet oppakken, meenemen of verleggen zolang er geen levensbedreigende situatie is voor moeder en/of kittens.
Maar zoek meteen hulp voor vangen en opvangen voor het te laat is.
Wij komen liever 10x voor een tamme maar ultiem beschermende kat dan voor moederloze kittens.
Laat u deze kat met haar kittens gewoon lopen dan heeft u er volgend jaar 20 en het jaar erop 60 en dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn.

mail: info@superkatten.nl of bel 06-11.08.55.16 als u hiermee hulp, raad of advies nodig heeft.

Nog steeds een groeiend probleem.

Hoeveel zwerfkatten er precies leven in ons land is niet bekend, maar het loopt in de duizenden. En het aantal groeit. Altijd staan hier de niet geneutraliseerde, ongewenste of weggelopen katten hiervoor aan de basis.

Mensen laten te makkelijk nestjes komen, weten er geen raad meer mee of ze worden ziek en dumpen deze dieren. Vervolgens verwilderen deze dieren, worden steeds schuwer en vermenigvuldigen zich enorm snel. Dit leidt vaak tot veel onzichtbaar dierenleed: ziektes, honger, verwondingen en vergiftiging.

Verwilderde zwerfkatten leven doorgaans in groepen. Ze wonen op plekken waar voedsel is te vinden zoals boerderijen, woonwijken, campings, nabij restaurants of op industrieterreinen. Behalve het feit dat ze vaak een bestaan vol ontberingen en ellende leiden, worden deze dieren met het oog op overlast ook nog eens overal verjaagd en soms letterlijk naar het leven gestaan.

Deze moeilijk te benaderen dieren vallen daardoor tussen de wal en het schip.

Wegvangen of doden: geen oplossing!

Wegvangen of doden van de katten wordt vaak gezien als enige ‘oplossing’.  Deze aanpak is niet alleen dieronvriendelijk, hij is ook niet effectief. Dit komt door het biologisch principe dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere dieren worden opgevuld. Waar namelijk voldoende voedsel te vinden is zijn katten. Je schiet er dus niets mee op en de problemen blijven zich herhalen. Bovendien kun je een volwassen in het wild geboren zwerfkat niet meer laten wennen aan een situatie bij mensen in huis, daarvoor zijn ze te zeer verwilderd.
De beste oplossing is dan ook om de dieren met speciale acties te vangen, te helpen, chippen en weer terug te zetten of in gevallen als de veiligheid in het geding komt om een ander buitenhuis te zoeken.

De oplossing.

Het  zwerfkattenprobleem moet worden aangepakt. Dat doen we dan ook. Wij benaderen het probleem allereerst vanuit het dier. Het moet dus diervriendelijk worden aangepakt. Maar ook de mens profiteert van deze wetenschappelijk verantwoorde aanpak.

Preventie.

In de eerste plaats pakken we het probleem aan met preventieve voorlichting aan kattenbezitters. Boodschap: laat alstublieft uw huiskat onvruchtbaar maken. Want voorkomen is beter dan genezen!

Vangen – helpen – terugzetten = T-N-R.

Onze aanpak van reeds ontstane problemen gaat volgens het principe ‘vangen, neutraliseren en terugzetten’. Probleemgroepen pakken we aan door de dieren in een snelle actie te vangen met speciale vangkooien. Ze worden gecastreerd of gesteriliseerd, gecontroleerd door een dierenarts op ziektes, ontwormd en ontvlood, gechipt  en vervolgens op dezelfde plek teruggezet (kittens tot 15 weken gaan niet terug, omdat zij nog aan mensen kunnen wennen). Opvangen hebben hiervoor speciale gastgezin programma’s om de kittens voor te bereiden op een leven als huiskat.
-Voor katten gevangen in de vrije natuur of in beschermde gebieden staat de R voor relocate, dat is het herplaatsen op een andere locatie (bijvoorbeeld boerderij).

Veel mensen vrezen dat we hiermee nieuwe problemen oproepen. Ten onrechte: eenmaal terug in de groep is een gecastreerde kat veel rustiger. De paringsdrang, inclusief het krijsen, vechten en sproeien, is sterk verminderd. Gesteriliseerde katten hebben minder eten nodig zonder kittens, hoeven hun kittens niet te leren om zelfstandig eten te vinden of om te leren jagen en zullen, als gevolg hiervan, sneller de vuilniszakken met rust laten. Omwonenden zullen dus veel minder last hebben. Ook groeit de populatie niet meer, omdat deze dieren onvruchtbaar zijn gemaakt . De ervaring leert dat de groep steeds kleiner wordt en op den duur uitsterft. Al sinds 1980 passen organisaties in binnen- en buitenland deze methode met succes toe.

Wat u kunt doen?

Meld zwerfkatten.

Ziet u zwerfkatten? Neem contact op met een plaatselijke organisatie en overleg over een goede oplossing. Zij kunnen het probleem helaas niet alleen oplossen. Uw betrokkenheid, die van andere buurtbewoners maar ook die van de gemeente is een voorwaarde voor een goed eindresultaat.
Wij gaan altijd uit van het principe: kleine kittens horen nooit buiten!
Dus ziet u ergens kittens buiten of ineens in uw schuur, tuinhuis of hout hok meld het dan zo snel mogelijk.
Advies: als de kittens niet in direct levensgevaar verkeren laat ze alstublieft liggen, blijf er af en blijf uit de buurt, de organisatie wil namelijk ook graag de moederpoes mee vangen.
De kans bestaat dat de moederpoes de kleintjes anders achterlaat of er mee gaat lopen slepen.

Laat uw eigen huiskat ook ‘helpen’!

Willen we het zwerfkattenprobleem bij de wortel aanpakken dan moeten vooral ook huiskatten onvruchtbaar worden gemaakt. Dit bespaart uw kat en uzelf een hoop ongemak. Geen gejank en gesproei in uw tuin van krolse katers. Geen dagenlange krolse concerten en gesproei meer van uw poes. Minder kans op besmettelijke en dodelijke ziektes. En daarbij dus vooral geen kans meer op twee tot drie nestjes jongen per jaar. De poes heeft namelijk geen kinderwens, dat is de mens.
Er zijn al genoeg (zwerf)katten in Nederland waar geen huis voor kan worden gevonden!
De fabels: broer en zus doen “het” niet en poezen worden liever als ze een nestje hebben gehad zijn allang de wereld uit, ook: we nemen een kater want die komt niet zwanger thuis, daar hebben al heel veel mensen spijt van gekregen. Ze krijgen dan wel geen nestje maar de lucht, zowel buiten als binnen uw huis als ze eenmaal geslachtsrijp zijn, drijft echt vele tot wanhoop.
Lees alstublieft even deze website als u nog steeds niet bent overtuigt:  http://www.leukeennestje.nl/

Chip en registreer uw kat.

Door uw kat te chippen en te registreren is de kans aanzienlijk groter dat een dierenambulance, het asiel of de dierenarts uw kat weer kan terugvinden als deze zou weglopen! Ook hierdoor zal het groeiend aantal zwerfkatten uiteindelijk afnemen.

Word vrijwilliger.

Er zijn in Nederland ongeveer 250 organisaties die zich vooral op lokaal niveau bezighouden met de verzorging en opvang van zwerfkatten. Zij kunnen uw extra hulp altijd gebruiken! Meld u vandaag nog aan!
Financieel steunen heel erg belangrijk.

Omdat veel Gemeenten in Nederland zich niet (wettelijk) verplicht voelen om deze dieren te helpen verlenen ze vaak geen financiële steun aan verwilderde zwerfkatten organisaties.
En de Dierenbescherming steunt helaas alleen gelieerde asielen van de Dierenbescherming zelf die zwerfkatten helpen, heel veel kleinere vrijwilligers organisaties die het merendeel van het werk doen vallen hierdoor financieel gezien buiten de boot..
Dus geven wij u een kleine tip: steun eens een kleinere organisatie in uw eigen woon- of werkomgeving zodat u echt kunt zien wat er met uw geld gebeurt.
Alvast heel hartelijk bedankt en vooral  namens deze katten.

Stichting Zwerfkatten Nederland.

Stichting Zwerfkatten Nederland (SZN) is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (castratie en sterilisatie) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren.

Ons toekomstbeeld is een zwerfkattenvrij Nederland.

Onze missie is: Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Door samen te werken met passie voor het lot van de zwerfkatten, in respect voor andermans mening en met voorkomendheid in gedrag naar de ander willen we mensen en organisaties met elkaar verbinden.

Onze ambitieuze doelstelling luidt: de verwilderde en wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.

Voor informatie: http://stichtingzwerfkattennederland.nl/

(Waarschijnlijk anders dan onze aanhef u doet vermoeden: castratie is voor zowel poes als kater)

Woont u in de Gemeente West Betuwe en heeft u een kat of katten?

Vraag dan nu uw kortingsbon aan voor het steriliseren of castreren van uw kat.

Deze bon geeft u namelijk recht op een korting  voor de sterilisatie van een poes en voor de castratie van een kater.

Hoe gaat het in zijn werk:
Stuur hiervoor een mail naar info@superkatten.nl o.v.v. actiebon kat.
Zet hierin:
Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Geef duidelijk aan:
Hoeveel katten (er wordt namelijk 1 bon op nummer per kat verstrekt)

Let op: Is uw kat nog niet gechipt dan is het verplicht dat u dit gelijk laat doen bij de behandeling en kost ook maar € 12,50 per kat.

Deze per e-mail naar u terug gestuurde bon print u zelf uit en maakt hiervoor een afspraak bij DK de Bata4en in Haaften tel: 0418-591302.
(Tip: vraag dan direct even naar de kostprijs zodat u niet voor verrassingen komt te staan)

-Op de afgesproken datum brengt u de kat nuchter (12 uur absoluut niet gegeten, wel water gedronken) bij de dierenartsenpraktijk om tussen 8.30 en 9.00 uur.
-Zorg dat de kat in een goede, veilige en goed gesloten transportbox zit, 1 kat per box en een handdoek onderin leggen.
-Neem de ingevulde bon mee, zonder deze originele bon krijgt u geen korting (ook niet achteraf).
-U betaalt direct contant of per pin aan de balie.
-Schrijf op deze bon duidelijk het telefoonnummer waarop u die dag te bereiken bent voor eventuele vragen.
-Tip: neem ook even uw entingenboekje of paspoort mee voor de chip.
-Op de afgesproken tijd haalt u de kat weer op.

Houdt u rekening met het volgende:
Als de poes al zwanger blijkt te zijn tijdens de operatie dan kost dit € 12,50 meer.
De minimale leeftijd van de kat is 5/6 maanden bij zowel poezen als katers (2 kilo).
Het niet naleven van de regels (zowel voor- en nazorg) genoemd door Dierenarts en/of assistenten vallen volledig onder de verantwoording van de eigenaar.

Bata4en


Als het goed is ziet u van uw donatie aan Superkatten bijna niets terug…

Daar schrikt u wel even van natuurlijk!
Al zijn wij daarmee waarschijnlijk wel de enige die dit eerlijk toegeven, wij zullen het u allemaal graag uitleggen.
Dankzij uw donatie kunnen wij katten laten castreren en steriliseren. Buiten levende verwilderde katten die anders nestje na nestje op de wereld zetten en daar onder de meest erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven. Want dat is het dan voor deze katten: overleven.
De meest schijnende situaties maken wij daardoor mee: kittens die totaal verkleefd onder de “tuin klitten bolletjes” aan elkaar plakken en zodoende verhongeren, door niesziekte besmet zijn en hun ogen en neus zo ontsteken dat ze niets meer kunnen zien of ruiken en dan langzaam verhongeren.
Moederpoezen die op jacht naar voedsel gaat voor haar kittens en verongelukken, plus daarmee het dodelijk lot van haar kittens bezegeld.
Maar ook katers die op jacht zijn naar krolse poezen en vol van hormonen in de meest hachelijke situaties belanden, hierdoor vooral voor overlast kunnen zorgen in een groot uitgestrekt gebied.
Buiten levende katten zijn het probleem ook vaak niet mits ze maar zijn geholpen, ze vangen muizen en ratten, wilde konijnen, woelratten en nog veel meer van het ongedierte waar mensen niet op zit te wachten in hun woonomgeving.
Het is natuurlijk een fabel dat buitenkatten alleen voorkomen op boerderijen, ze leven echt overal in elk dorp en elke stad.
Soms is het al de 3e generatie van een steeds groter groeiende groep, want de on-geholpen dames zullen gegarandeerd voor hun 1e levensjaar een nestje kittens op de wereld zetten waarna er elk half jaar weer een nestje bijkomt. En hun kinderen krijgen ook weer kinderen en ga zo maar door.
Dan is het al heel snel: 1 + 1 = 16.
Soms zijn het verdwaalde on-geholpen huiskatten die zijn blijven hangen waar er makkelijk voedsel te vinden is, soms zijn ze ooit bewust gedumpt en weer andere zijn geboren in deze kolonie.
Katten zijn gemak dieren en blijven hangen op de plaats waar er voedsel voor handen is. Bij gewone lieve mensen die alle katten buiten voeren, gewoon uit liefde voor katten maar soms ook op industrieterreinen nabij slachthuizen en de voedselindustrie.
Stoppen met voeren lost het probleem ook niet op maar zorgt er juist voor dat het zich gaat verspreiden over een nog veel groter gebied.
Het vangen, castreren en steriliseren zorgt er voor dat de situatie houdbaar wordt en blijft voor iedereen.
Het terugplaatsen zorgt er namelijk voor dat deze woonplek niet overgenomen wordt door andere nog on-geholpen katten.
Meestal zijn het in woonwijken de diervriendelijke medemensen die een persoonlijke band hebben opgebouwd met deze dieren, natuurlijk nemen wij ze dit niet af maar wij kunnen wel helpen om het houdbaar en leefbaar te maken voor iedereen.
Woont u in ons vanggebied? En heeft on-geholpen buitenkatten neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor het te laat is.
En wilt u ons financieel ondersteunen: NL09 RABO 0157.360.180 t.n.v. Stichting Superkatten.
Bel 06-11.08.55.16

Bakerpraatjes over katten

Over katten doen de meest vreemde verhalen de ronde, volkswijsheden die nergens op gestoeld zijn. Hier is een kleine selectie:

1. Als een kitten 6 weken is en zelfstandig kan eten kan hij naar een nieuw baasje: Niet waar!

Kleine katjes kunnen verbazend snel zelf een voerbakje vinden en daarna een bezoekje brengen aan de kattenbak. De indruk wordt gewekt dat zij dus vanaf 6 weken op eigen pootjes kunnen staan. Wat eten en op de bak gaan betreft misschien wel, maar een kitten heeft tijd nodig om zich sociaal te kunnen ontwikkelen, samen met de nestgenoten. Ze leren waar hun grenzen liggen, dankzij de schijngevechten met hun broertjes en zusjes. De beste leeftijd voor een kitten om het nest te verlaten is tussen de 8 á 12 weken, maar dan alleen als ze ongeveer 1 kilo wegen. Een jonger of lichter kitten is zeer kwetsbaar. De door de verhuizing veroorzaakte stress kan het nieuwe huisgenootje ziek maken, zeker als het niet naar behoren diverse keren is ontwormd of van andere parasieten is ontdaan.

2. Katers zijn liever dan poezen/poezen zijn liever dan katers: Niet waar!

Het karakter van een kat heeft weinig te maken met het geslacht. Er bestaan bitchen van katers en macho’s van poezen, of andersom. Wel kan een kater in formaat groter uitgroeien dan een poes, maar er bestaan ook weer hele grote poezen. Dus wilt u persé een kater of een poes, weet dat het qua karakter niet veel uitmaakt. Of uw nieuwe katje een lieve en gezellige knuffel wordt heeft u grotendeels in eigen hand door een kat te adopteren die goed gesocialiseerd is en vervolgens bij u een liefdevolle maar consequente opvoeding/begeleiding krijgt.

3. Rode kittens zijn altijd katers: Niet waar!

Ga er niet automatisch van uit dat een rood kitten een katertje is. Menig kattenliefhebber is bij het eerste bezoek door de dierenarts wakker geworden uit die roze droom: de stoere rode kater zal een bevallige rode poes worden! Het is wel heel vaak zo dat een rood katje een katertje is, maar rode poezen zijn verre van zeldzaam. Om rode poezen te krijgen moet het vrouwelijke kitten van zowel de moeder als de vader het gen voor rode vacht ontvangen. Dit uit zich altijd in de kleur van de ouderdieren. Rode poezen kunnen geboren worden uit schildpad (zwart met rode vlekjes) of lapjespoezen en rode katers, en natuurlijk ook uit de combinatie rode poes en rode kater.

4. Door castratie of sterilisatie op jonge leeftijd groeit de kat niet uit: Niet waar!

Veel mensen denken nog steeds dat een kater helemaal moet zijn uitgegroeid voordat hij gecastreerd mag worden, dat de groei bevorderd wordt bij de poes als zij een keer een nestje krijgt, kortom: de dieren na castratie/sterilisatie zouden stoppen met groeien. Alweer een bakerpraatje.

Raskatten worden soms al met 12 weken gecastreerd in Amerika maar ook in Europa omdat uit onderzoek gebleken is dat deze katers forser worden dan hun op latere leeftijd gecastreerde soortgenoten. Het ontwikkelen van typische katerkenmerken, zoals katerwangen waardoor een kater een bredere kop heeft dan een poes, en het rusteloze machogedrag door opspelende hormonen kost de jonge kater zoveel energie dat hij “vergeet” te groeien. Bovendien gaan de door hun hormonen gestuurde katers op pad, velen verdwalen of komen om in het verkeer. Naast dit alles is een zogenaamde katerlucht ronduit smerig.

5. Witte kittens zijn altijd doof: Niet waar!

Hetzelfde dominante W-gen die een witte vacht veroorzaakt, kan ook doofheid veroorzaken, maar dat hoeft niet. Er zijn ook genoeg geheel witte katten die uitstekend kunnen horen. Zoekt u een geheel wit katje uit en kan men u niet vertellen of het katje kan horen, vraag dan de fokker of het katje even op zijn stofzuiger mag zitten en schakel hem in. Een doof katje blijft lekker op de warme stofzuiger zitten, een horend katje vlucht voor het geluid. Vaak heeft met pannendeksels slaan uit het zicht van het katje weinig effect omdat het al door de luchtverplaatsing zal omkijken. Het zou u de indruk kunnen geven dat het katje wel kan horen.

6. Oudere katten wennen nooit aan een nieuw tehuis: Niet waar!

Als dit wel waar zou zijn zouden asielen en andere vormen van kattenopvang nooit meer katten kunnen herplaatsen. Gelukkig vinden heel wat oudere jongeren weer een nieuw baasje waar zij hun verdere leven kunnen blijven. Het vergt soms wat meer geduld van de baasjes en andere huisdieren in het gezin, maar als de nieuwkomer de ruimte gegeven wordt om huis en haard te verkennen in zijn eigen tempo gaat het 9 van de 10 keer goed.

Het is heel sneu dat met name katten van 8+ heel moeilijk een nieuw baasje vinden, omdat men ze te oud vindt. Wat is te oud? Een kat kan op een gezonde manier wel 15 tot 20 jaar worden. Een jonge kat kan ook op jonge leeftijd ziek worden, of slachtoffer worden van voortrazend verkeerd. Of een kat 7 levens heeft is moeilijk te voorspellen.

7. Verwilderde huiskatten hebben geen toekomst en kunnen beter afgemaakt worden: Niet waar!

Onze vorm van opvang en herplaatsing is het bewijs dat schuwe katten wel degelijk nog plezier kunnen hebben als zij geplaatst worden bij mensen met geduld en veel liefde voor katten. Het hoeven niet altijd mensen te zijn die in het buitengebied, op een boerderijtje, wonen en heel veel ruimte hebben. Een aantal schuwe katten is ook heel gelukkig in een fijne buitenren. Ze zitten dan lekker buiten maar hebben tevens veel ruimte. We hebben bijv. eens een stel katten geplaatst bij een kattenliefhebster die op zich allergisch was voor katten en dus geen kat in huis kon hebben. In de buitenlucht verliep het contact met katten beter, dus heeft deze mevrouw twee schuwe katten geadopteerd en een mooie ren voor hen gemaakt. Voor beide partijen een hele goede oplossing!

Sinds 2003 herplaatsen we per jaar gemiddeld 30 verwilderde katten, tot nu toe lukt het steeds weer alle katten uit onze opvang geplaatst te krijgen. Elke keer na een oproepje in de plaatselijke krantjes die kennelijk goede gelezen worden, melden zich weer leuke mensen die wel katten willen adopteren. We bellen een paar weken na de adoptie nog een paar keer om te vragen hoe het gaat of de mensen bellen zelf. een aantal mensen stuurt per email een bijdrage voor de geplaatst-pagina. In alle gevallen gaat het heel goed. Onze schuwe katten hebben dus zeker een toekomst!

8. Een kater kan gaan sproeien en een poes doet dat niet: Niet waar!

De meeste mensen weten wel dat katers, als ze gaan puberen, gaan sproeien. Dit doen zij om aan te geven: hier woon IK, dit is mijn territorium, dus pas op! Er wordt te vaak zomaar aangenomen dat alleen katers dit doen. Voor sommige mensen is dit een reden om altijd voor een poesje te kiezen omdat het praatje gaat dat de dames dit absoluut niet doen. Helaas, uit onderzoek is gebleken dat evenveel poezen als katers sproeien.

9. Het is beter een poesje eerst moeder te laten worden alvorens haar te laten steriliseren: Niet waar!

De poes een nestje gunnen omdat dat zo bevorderlijk voor haar gezondheid zou zijn, is regelrechte onzin. Het heeft meer te maken met het verlangen van het baasje om plezier te hebben van een nestje jonge katjes. Op het opspelen van menselijke hormonen. Er heeft nog nooit een poes een depressie gekregen vanwege haar kittenloze bestaan. Poezen die een eigen kattenluik hebben en dus een ommetje kunnen maken in de buurt kunnen al met 6 maanden drachtig worden. Handig om te weten dat ze vanaf die leeftijd ook al gesteriliseerd kunnen worden.

10. Herfstkatjes zijn probleemgevallen: Niet waar!

Of katjes nu in het voorjaar of in de herfst worden geboren maakt geen verschil. Voorjaarskatjes zijn niet sterker, niet eerder zindelijk, minder gauw ziek, groeien niet beter, krijgen geen mooiere vacht, zijn niet liever, enz.enz.enz. dan najaarskatjes.

11. Mijn poesjes doen dat niet!! Waargebeurd verhaal!!

Een oudere mevrouw voert een groepje schuwe katten in het buitengebied, de katten zijn niet gecastreerd/gesteriliseerd. Er worden steeds nestjes schuwe kittens gevangen maar volgens mevrouw komen die niet van haar poezen WANT DIE DOEN DAT NIET!

12. Blindheid Rode katers ook bakerpraatje (ingezonden vraag van Dhr. K.)

Ja, blindheid bij rode katers zijn absoluut ook bakerpraatjes. Blindheid ontstaat niet alleen bij rode katers of meer bij rode katers dan bij andere katten. Hiervan kunnen veel oorzaken zijn: een virusinfectie zoals niesziekte, te hoge bloeddruk, nierfalen, diabetes, herpes, uveitis en glaucoom etc. Voor al deze oorzaken is het erg belangrijk om spoedig een dierenarts te raadplegen want de meeste oorzaken zijn met de juiste behandeling en mits op tijd ingegrepen nog goed te genezen. Ook kan de oorzaak liggen bij het gebruik van Griseofulvine, dat is een middel wat gebruikt wordt bij schimmel infectie en kan in de eerste helft van de dracht oogafwijkingen veroorzaken bij de ongeboren kittens. Verder zijn er nog de erfelijke afwijkingen bij bepaalde ras soorten (zoals Pers en Abessijn) of het gebrek aan Taurine in de gegeven voeding.

Niet gecastreerde katers (ongeachte welke kleur) lopen meer kans op oogbeschadiging dan geholpen katers. Maar dit ligt aan het vechten tijdens de paringstijd met andere katers.

Kent u nóg zo’n ‘bakerpraatje’? Mail ze naar info@superkatten.nl

Back To Top