Skip to content

Voor volwassen zwerfkatten en zwerfkittens in uw wijk of buurt in het rivierengebied, (maar ook voor verwilderde boerderijkatten) kunt u vrijblijvend contact opnemen met het centrale meldnummer van Stichting Superkatten.
Wij hanteren hiervoor geen tarieven.
Dit om de drempel voor het melden laag te houden.

Algemeen Meldnummer/ Meldpunt: 06 11085516

info@superkatten.nl

Back To Top