Skip to content

In 2003 heeft een werkgroep Zwerfkat Rivierenland het initiatief genomen om samen met een aantal vrijwilligers hulp te gaan bieden aan verwilderde zwerfkatten, een groeiend probleem in vrijwel elke gemeente in Nederland. In de bebouwde kommen betreft het merendeels achtergelaten huiskatten waarvan de eigenaar zomaar is verhuisd, al dan niet gedwongen. Het is triest wanneer katten die gewend waren aan een dagelijks bakje eten, een knuffel en onderdak plotseling op straat belanden waar ze het maar uit moeten zoeken. Bijkomend probleem is vaak dat deze katten nog niet zijn gecastreerd/gesteriliseerd waardoor zij zich snel vermenigvuldigen. De nakomelingen zijn zonder ingrijpen van de mens zeker gedoemd om een leven als verwilderde kat te leven. Een leven vol stress, ziekte, honger en kou.

In 2004 zijn een aantal vang- en vervoerskooien aangeschaft, en tevens een opvangunit. Elders op deze site kunt u lezen hoe het vangen en opvangen in zijn werk gaat. In dat eerste jaar werden meteen meer dan 200 katten gevangen, zowel volwassen katten als kittens. Een groot aantal katten is op verzoek van de bewoners teruggeplaatst op de vangplek. Er zijn gelukkig veel mensen die zich het lot van de zwervers aantrekken en zorgen voor een schuilplek en voedsel. De katten die op diverse redenen niet terug konden naar de vangplek zijn succesvol elders in het buitengebied geadopteerd, vaak als duo. Deze katten waren erg welkom als muizenvanger in een schuur of paardenstal waar zij kunnen schuilen bij slecht weer en waar zij kunnen rekenen op een dagelijkse maaltijd. Want zelfs wilde katten kunnen niet leven van vogeltjes of muizen alleen!

Voor de in de opvang geboren kittens of de katten die op jonge leeftijd werden gevangen werden de vrijwilligsters ingezet om deze schuwe, blazende bolletjes haar met veel geduld en liefde voor te bereiden op een verder leven als huiskat. Dankzij hun dagelijkse knuffeltherapie ® leerden deze katjes dat aaien en oppakken heel gewoon, ja zelfs leuk is. Vervolgens zijn er velen geplaatst als gewone huiskat. Op de geplaatst-pagina’s kunt u lezen wat een plezier deze katjes hun nieuwe baasjes schenken!

Al gauw bleek begin 2005 dat het aantal van 200 katten van het vorige jaar 2004 overschreden zou worden. Het werd inderdaad een heel druk jaar doordat de meldlijn meer en meer bekend raakte. De vrijwilligsters hebben werkelijk alle zeilen bij moeten zetten om aan alle verzoeken te kunnen voldoen. Uiteindelijk zijn er totaal 260 katten gevangen, waarvan 120 volwassen katten en 140 kittens. 64 katten mochten terug naar de vangplaats, 47 katten zijn als “buitenkat” geplaatst, 80 kittens zijn door leuke gezinnen als huiskat geadopteerd, 23 katten zijn naar een asiel gegaan en 12 katjes zijn helaas overleden. Begin 2006 waren alweer een aantal van deze jonge katten succesvol geplaatst.

Over geheel 2006 zijn 109 volwassen katten gevangen en 108 kittens. Daarvan zijn 89 katten weer retour vangplek en eigenaar gegaan, 20 schuwe katten zijn als buitenkat geplaatst. Als tamme huiskat zijn er 60 geplaatst bij leuke gezinnen. Ook de minder leuke dingen moeten vermeld worden: 6 volwassen katten zijn overleden en 4 kittens, door de opvang v/h Wilbertoord (kijk ook op www.dierenthuis.nl) zijn liefdevol 2 aidskatten opgenomen. Naar de diverse asielen gingen 20 katten die daar weer aan een nieuw baasje zijn gekomen.

In 2007 stonden wat meer activiteiten op stapel voor met name buiten de bebouwde kom omdat op veel bedrijven in het buitengebied nogal wat katjes geboren worden die bij voorbaat kansloos zijn Zij leven vaak maar kort door ziekte of ontbering, of ze worden slachtoffer van het verkeer. Wij zouden graag willen toewerken naar een gezonde en beperkte groep katten op elke boerderij of tuinderij. Een kattentekort bestaat eenvoudig niet. In onze opvang hebben wij steeds schuwe muizenvangers die smachten naar zo mooi plekje in het buitengebied. Een fijn nieuw adres is voor deze katten het mooiste wat er is.

In 2007 zijn er ook flink wat pleeggezinnen bij gekomen, allemaal enorme poezenliefhebbers die kleine of grotere blazende en spugende pluizenbolletjes met heel veel geduld weten op te voeden tot lieve huiskatjes. Kijk maar op de geplaatst-pagina jaargang 2007 waar weer echte succesverhalen staan. Pleeggezinnen hebben we nooit genoeg! Dus wie voldoende tijd heeft en van kittens knuffelen houdt, is van harte welkom!

Meld u aan via info@superkatten.nl of via 06-25050503

In het eerste 3 kwartalen van 2008 zijn er meer dan 240 schuwe katten in de opvang geweest. In het laatste kwartaal kwamen er nog eens 60 bij, zodat er in 2008 in totaal 300 in de opvang hebben gezeten; voor korte of langere tijd. Gelukkig konden de meeste van de 176 gevangen volwassen schuwe katten na castratie/sterilisatie terug naar de boerderijen en buitenplaatsen (119 katten) Veel langzittende schuwe katjes zijn alsnog geplaatst bij een aantal echte kattenvrienden na een oproepje in de plaatselijke kranten. Paardenmensen en andere buitenlui, bloemenkwekerijen en gewone particulieren die een buitenkat als gezelschap/muizenvanger zochten hebben het mooie aantal van 57 van die schuwe schatjes toch nog een fijn blijvend tehuis gegeven. Hartelijk dank hiervoor!

Het kittenseizoen is in 2008 laat op gang gekomen maar toen wel meteen in alle hevigheid losgebarsten. In jaargang 2008 hebben 124 kleine rakkers een leuk gezin gevonden om er de rest van hun leven vertroeteld te worden.

Per 31 december 2009, is de teller op 317 gevangen katten blijven staan, waarvan 170 kittens. Alle volwassen katten kunnen gelukkig niet meer voor schuw nageslacht zorgen na een bezoekje aan de dierenartsen en zijn weer terug gegaan naar hun eigenaren op de vangplaats. Of ze hebben een nieuw thuis gevonden op diverse andere boerderijen. Heel veel tamme kittens zijn geplaatst bij erg betrokken kattenmensen, een klein aantal van hen is nog op zoek. Deze schatjes vinden hun weg van Noord-Holland tot in België!!

De aantallen van de jaren die hier op volgen:
2012: 157
2013: 152
2014: 190
2015: 179
2016: 140
2017: 210

Het zal niemand verbazen dat de hulp aan deze zwerfkatten heel veel geld kost. Een donatie is van harte welkom op rekeningnummer NL09 RABO 0157.3601.80 t.n.v. de Stichting Superkatten te Acquoy. Ook dankzij een legaat of nalatenschap kunnen de vrijwilligers met hulp aan de zwerfkatjes daadwerkelijk doorgaan. Vermeld in de beschrijving van het testament wel uitdrukkelijk de juiste naam van de begunstigde: Stichting Superkatten te Acquoy.

Back To Top