Skip to content

Superkatten, wat zijn het.

Superkatten zijn geen ras, merk of bepaalde soort kleur katten. Maar verwijst naar de levensstijl van Nederlandse verwilderde buitenkatten. Zij moeten zich zelfstandig zien te redden, al dan niet met kittens. De poezen krijgen elk jaar minimaal twee nestjes, de katers leg­gen vele kilometers af achter hun hormonen aan; deze katten zijn echte Superkatten, de onzichtbare krachtpatsers.

Doelstelling

De Stichting Superkatten is opgericht om de problemen van (verwilderde) zwerfkatten in groot Rivierenland te verminderen. De Stichting zet zich in om na meldingen deze dieren te vangen, te castreren (m/v) en te herplaatsen, waardoor deze op hun beurt ook de overlast van muizen en ratten kunnen bestrijden.

Hiermee voorkomen wij verdere voortplanting en overlast van deze katten en ze doen nog iets nuttigs ook. Gezien deze activiteiten door de Wet verboden zijn, is er d.d. 3 augustus 2011 en verlening 2016 door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Stichting Superkatten een formele ontheffing verleend.

Met ingang van 01-2017 is het verlenen van ontheffingen ondergebracht bij de Provincie.
De gedeputeerde van de provincie Gelderland heeft Stichting Superkatten onder zaaknummer: 2017-008470 hiervoor een ontheffing verleend.
Vanaf 2019 valt de verwilderde/schuwe kat niet meer onder de Provincie en werken wij met toestemming verklaringen van grondeigenaar of grondgebruiker. Deze verklaring geeft toestemming om op dat terrein te mogen vangen met een kastval en de katten daar eventueel na overleg terug te plaatsen.
Uitzondering bij terugplaatsen: Deze terreinen mogen zich niet in natuurgebieden of Natura2000 terreinen bevinden.

Aantallen.
Het opgevangen aantal katten verschilt per jaar.
Ook is de logeertijd per kat zeer verschillend.
De ene kat verblijft 2 dagen bij ons (kater, castratie, uitslapen en retour), de andere 13 weken (poes, zwanger, zoogperiode, sterilisatie, genezing, retour)
Ook met ziekte en herstel is de periode langer.
Dit zijn de aantallen sinds het zelfstandig bestaan van Stichting Superkatten
(incl kittens en overname van andere organisaties voor herplaatsing.)

2020: 360
2019: 225
2018: 239
2017: 208
2016: 126
2015: 108
2014: 98
2013: 53
2012: 169
2011: 122  

Wat te doen met een zwerfkat

De website Dier-en-natuur heeft hier een mooi artikel over gepubliceerd, lees het even door en meld alstublieft zwerfkatten: https://dier-en-natuur.infonu.nl/huisdieren/60631-wat-te-doen-met-een-zwerfkat-in-de-tuin-of-buurt.html

Verwilderde katten komen nog steeds veel voor op en rond  boerenbedrijven in het buitengebied, zij kunnen voor verstoringen zorgen van het wild en bij broedende (weide)vogels.
Katers die door de velden van boerderij tot boerderij achter hun hormonen aangaan en moederpoezen die hun jongen leren jagen.
Door deze katten te vangen, neutraliseren en terug te plaatsen bij de boerderij blijven zij dichter bij hun eigen werkterrein en voorkomt het nieuwe aanwas met kitten ‘s.
Wij kunnen deze dieren vangen, opvangen en bij de dierenarts laten neutraliseren, tevens worden zij voorzien van chip zodat, mocht hier een wettelijke verplichting op komen, deze dieren al voorzien zijn van een transponder.
-Ook voor het vangen van losgelaten/gedumpte katten bij uw boerderij kunt u onze hulp inroepen.

De Stichting Superkatten krijgt ook geregeld meldingen binnen over dode katten. De dierenambulance kan na dit soort meldingen niet overal komen. Binnen sommige Gemeenten wordt dat en route door de buitendienst van de AVRI meegenomen en vaak zonder enige controle vernietigd. Vaak is het zo dat een kat een chip draagt waardoor de eigenaar opgespoord kan worden. Om deze uit te kunnen lezen is een chipreader nodig. Sommige Gemeentes hebben die niet. De Stichting is bereid hierbij te helpen. Als verdere samenwerking wil de Stichting Superkatten na verificatie de eigenaar opsporen en berichten.

Soms is voortplanting ook niet meer te voorkomen en worden er nestjes geboren en gevonden. Deze kittens worden dan door gastgezinnen gesocialiseerd en worden er belangstellende mensen in den lande gelukkig gemaakt met een jong katje (zie huisje gezocht). Deze katjes dienen dan verplicht conform de “Gedragscode Dierenbescherming voor het vangen en terugplaatsen van verwilderde katten” t.z.t. ook weer geneutraliseerd worden.

Deze algehele aanpak wordt door een aantal vrijwilligers, belangeloos en volledig Non-profit uitgevoerd.

Helaas blijkt dit niet kostendekkend te kunnen en is er geen enkele subsidie of financiële vergoeding vanuit Gemeente of Overheid voor de hulp aan deze katten.
Derhalve zijn wij volledig afhankelijk van giften en donaties om ons financieel in dit project te ondersteunen.

U kunt ook in Uw testament opnemen dat u een deel van Uw erfenis ter beschikking wilt stellen aan de Stichting Superkatten. Wellicht onderkent u het zwerfkattenprobleem ook en bent u bereid hiervoor meer te doen. U kunt zich dan ook aanmelden als vrijwilliger of gastgezin.

De stichting heeft ten doel:

  1. het helpen van dieren in nood door middel van het opzetten en uitvoeren van projecten ten behoeve van educatie, neutralisatie en adopties, de tijdelijke opvang van zwerfdieren, alsmede het bekend maken omtrent de problematiek hier rondom;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe gaan wij te werk?

Na een centrale melding bij de coördinatrice neemt een vrijwilligster de situatie ter plekke op en maakt afspraken met de melders.
Meldingen zijn kosteloos, u hoeft niet te betalen als u een kat of kitten’s bij ons aanmeld.
Alle vrijwilligsters zijn in het bezit van een document waarin u officieel toestemming verleend voor het vangen van deze katten.

In overleg wordt een kastval geplaatst die alleen onder toezicht op scherp staat en blijven de vrijwilligers aanwezig. Dit om te zorgen dat, zodra er een kat gevangen is, er een zo vlot mogelijk transport naar de opvang plaats kan vinden.
Kastvallen plaatsen wij nooit onbeheerd om te voorkomen dat de gevangen kat de hele nacht of een dagdeel in de kooi moet zitten met alle schadelijke gevolgen van dien. In het ideale geval eten de katten al op een vaste plaats op een vast tijdstip. Dat voorkomt dat er de hele dag gepost moet worden om te ontdekken of de katten wel in de buurt zijn. Sommige katten schrikken van de kastval en hebben enkele dagen nodig om te wennen aan het feit dat ze eten krijgen in die enge kooi. Maar soms na een paar dagen “oefenen” zonder dat de val op scherp staat vinden ze het de gewoonste zaak van de wereld hetgeen het uiteindelijke vangen een stuk makkelijker maakt.

Hoe werkt de kastval?

Aan het begin van de kooi wordt achter het gesloten schuifje voer geplaatst wat een onweerstaanbare aantrekkingskracht moet uitoefenen op de katten. Voorwaarde is wel dat de katten enigszins hongerig zijn. Wij vragen de verzorgers dan ook de dag voordat we komen vangen de katten iets minder te voeren. De meeste katten zijn dol op zacht blikvoer, maar sommige zwervers zijn zo verwend door hun verzorgers dat er sommige merken moeten worden uitgeprobeerd. Lukt het niet met het assortiment kattenvoer in blik dan treedt plan B in werking: een blikje tonijn naturel! Dit ruikt kennelijk zo lekker dat zelfs de meest verwende zwerver zó de kooi inloopt.

Natuurlijk kennen katten een heleboel trucjes om wél van het voer te eten en dus niet in de kooi terecht te komen. Sommige katten eten met hun “handen” en halen het voerbakje al vissend door de tralies leeg. Anderen gaan precies met hun voorpoten over het in het midden liggende klepje staan zodat het deurtje dus niet valt. Maar uiteindelijk lukt het wel om ze te vangen. Geduld is soms een schone zaak!

Onder de geopende schuif plaatsen wij een klein blokje hout zodat de gevallen schuif iets open blijft staan, genoeg om een kattenstaart voor amputatie te behoeden. Zodra de kat in de kooi is gevangen wordt het blokje meteen weggehaald om te voorkomen dat de kat zijn poot er door steekt en de schuif vervolgens kan optillen en ontsnappen.

Als het schuifje achter de kat neervalt schrikken ze zich natuurlijk een hoedje, een grote doek over de kooi voorkomt dat de kat zich verwondt aan de tralies. In het donker worden ze al snel rustig.

Vangkooi rechts, kleine vervoer kooi links

De overloop- of vervoerskooitjes zijn net zo breed als de kastvallen alleen veel korter en lichter. Wanneer de kooien tegen elkaar geplaatst worden en de schuifjes geopend kan de kat gemakkelijk overlopen zonder dat er enge mensenhanden aan te pas komen. Wanneer de schuifjes vergrendeld zijn en de kat door de doek weer in het donker verkeert kan de gevangen kat veilig vervoerd worden naar de opvang of de dierenarts.

De basis regels voor dierenwelzijn.

Back To Top