Skip to content

Nog steeds een groeiend probleem.

Hoeveel zwerfkatten er precies leven in ons land is niet bekend, maar het loopt in de duizenden. En het aantal groeit. Altijd staan hier de niet geneutraliseerde, ongewenste of weggelopen katten hiervoor aan de basis.

Mensen laten te makkelijk nestjes komen, weten er geen raad meer mee of ze worden ziek en dumpen deze dieren. Vervolgens verwilderen deze dieren, worden steeds schuwer en vermenigvuldigen zich enorm snel. Dit leidt vaak tot veel onzichtbaar dierenleed: ziektes, honger, verwondingen en vergiftiging.

Verwilderde zwerfkatten leven doorgaans in groepen. Ze wonen op plekken waar voedsel is te vinden zoals boerderijen, woonwijken, campings, nabij restaurants of op industrieterreinen. Behalve het feit dat ze vaak een bestaan vol ontberingen en ellende leiden, worden deze dieren met het oog op overlast ook nog eens overal verjaagd en soms letterlijk naar het leven gestaan.

Deze moeilijk te benaderen dieren vallen daardoor tussen de wal en het schip.

Wegvangen of doden: geen oplossing!

Wegvangen of doden van de katten wordt vaak gezien als enige ‘oplossing’.  Deze aanpak is niet alleen dieronvriendelijk, hij is ook niet effectief. Dit komt door het biologisch principe dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere dieren worden opgevuld. Waar namelijk voldoende voedsel te vinden is zijn katten. Je schiet er dus niets mee op en de problemen blijven zich herhalen. Bovendien kun je een volwassen in het wild geboren zwerfkat niet meer laten wennen aan een situatie bij mensen in huis, daarvoor zijn ze te zeer verwilderd.
De beste oplossing is dan ook om de dieren met speciale acties te vangen, te helpen, chippen en weer terug te zetten of in gevallen als de veiligheid in het geding komt om een ander buitenhuis te zoeken.

De oplossing.

Het  zwerfkattenprobleem moet worden aangepakt. Dat doen we dan ook. Wij benaderen het probleem allereerst vanuit het dier. Het moet dus diervriendelijk worden aangepakt. Maar ook de mens profiteert van deze wetenschappelijk verantwoorde aanpak.

Preventie.

In de eerste plaats pakken we het probleem aan met preventieve voorlichting aan kattenbezitters. Boodschap: laat alstublieft uw huiskat onvruchtbaar maken. Want voorkomen is beter dan genezen!

Vangen – helpen – terugzetten = T-N-R.

Onze aanpak van reeds ontstane problemen gaat volgens het principe ‘vangen, neutraliseren en terugzetten’. Probleemgroepen pakken we aan door de dieren in een snelle actie te vangen met speciale vangkooien. Ze worden gecastreerd of gesteriliseerd, gecontroleerd door een dierenarts op ziektes, ontwormd en ontvlood, gechipt  en vervolgens op dezelfde plek teruggezet (kittens tot 15 weken gaan niet terug, omdat zij nog aan mensen kunnen wennen). Opvangen hebben hiervoor speciale gastgezin programma’s om de kittens voor te bereiden op een leven als huiskat.
-Voor katten gevangen in de vrije natuur of in beschermde gebieden staat de R voor relocate, dat is het herplaatsen op een andere locatie (bijvoorbeeld boerderij).

Veel mensen vrezen dat we hiermee nieuwe problemen oproepen. Ten onrechte: eenmaal terug in de groep is een gecastreerde kat veel rustiger. De paringsdrang, inclusief het krijsen, vechten en sproeien, is sterk verminderd. Gesteriliseerde katten hebben minder eten nodig zonder kittens, hoeven hun kittens niet te leren om zelfstandig eten te vinden of om te leren jagen en zullen, als gevolg hiervan, sneller de vuilniszakken met rust laten. Omwonenden zullen dus veel minder last hebben. Ook groeit de populatie niet meer, omdat deze dieren onvruchtbaar zijn gemaakt . De ervaring leert dat de groep steeds kleiner wordt en op den duur uitsterft. Al sinds 1980 passen organisaties in binnen- en buitenland deze methode met succes toe.

Wat u kunt doen?

Meld zwerfkatten.

Ziet u zwerfkatten? Neem contact op met een plaatselijke organisatie en overleg over een goede oplossing. Zij kunnen het probleem helaas niet alleen oplossen. Uw betrokkenheid, die van andere buurtbewoners maar ook die van de gemeente is een voorwaarde voor een goed eindresultaat.
Wij gaan altijd uit van het principe: kleine kittens horen nooit buiten!
Dus ziet u ergens kittens buiten of ineens in uw schuur, tuinhuis of hout hok meld het dan zo snel mogelijk.
Advies: als de kittens niet in direct levensgevaar verkeren laat ze alstublieft liggen, blijf er af en blijf uit de buurt, de organisatie wil namelijk ook graag de moederpoes mee vangen.
De kans bestaat dat de moederpoes de kleintjes anders achterlaat of er mee gaat lopen slepen.

Laat uw eigen huiskat ook ‘helpen’!

Willen we het zwerfkattenprobleem bij de wortel aanpakken dan moeten vooral ook huiskatten onvruchtbaar worden gemaakt. Dit bespaart uw kat en uzelf een hoop ongemak. Geen gejank en gesproei in uw tuin van krolse katers. Geen dagenlange krolse concerten en gesproei meer van uw poes. Minder kans op besmettelijke en dodelijke ziektes. En daarbij dus vooral geen kans meer op twee tot drie nestjes jongen per jaar. De poes heeft namelijk geen kinderwens, dat is de mens.
Er zijn al genoeg (zwerf)katten in Nederland waar geen huis voor kan worden gevonden!
De fabels: broer en zus doen “het” niet en poezen worden liever als ze een nestje hebben gehad zijn allang de wereld uit, ook: we nemen een kater want die komt niet zwanger thuis, daar hebben al heel veel mensen spijt van gekregen. Ze krijgen dan wel geen nestje maar de lucht, zowel buiten als binnen uw huis als ze eenmaal geslachtsrijp zijn, drijft echt vele tot wanhoop.
Lees alstublieft even deze website als u nog steeds niet bent overtuigt:  http://www.leukeennestje.nl/

Chip en registreer uw kat.

Door uw kat te chippen en te registreren is de kans aanzienlijk groter dat een dierenambulance, het asiel of de dierenarts uw kat weer kan terugvinden als deze zou weglopen! Ook hierdoor zal het groeiend aantal zwerfkatten uiteindelijk afnemen.

Word vrijwilliger.

Er zijn in Nederland ongeveer 250 organisaties die zich vooral op lokaal niveau bezighouden met de verzorging en opvang van zwerfkatten. Zij kunnen uw extra hulp altijd gebruiken! Meld u vandaag nog aan!
Financieel steunen heel erg belangrijk.

Omdat veel Gemeenten in Nederland zich niet (wettelijk) verplicht voelen om deze dieren te helpen verlenen ze vaak geen financiële steun aan verwilderde zwerfkatten organisaties.
En de Dierenbescherming steunt helaas alleen gelieerde asielen van de Dierenbescherming zelf die zwerfkatten helpen, heel veel kleinere vrijwilligers organisaties die het merendeel van het werk doen vallen hierdoor financieel gezien buiten de boot..
Dus geven wij u een kleine tip: steun eens een kleinere organisatie in uw eigen woon- of werkomgeving zodat u echt kunt zien wat er met uw geld gebeurt.
Alvast heel hartelijk bedankt en vooral  namens deze katten.

Stichting Zwerfkatten Nederland.

Stichting Zwerfkatten Nederland (SZN) is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (castratie en sterilisatie) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren.

Ons toekomstbeeld is een zwerfkattenvrij Nederland.

Onze missie is: Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Door samen te werken met passie voor het lot van de zwerfkatten, in respect voor andermans mening en met voorkomendheid in gedrag naar de ander willen we mensen en organisaties met elkaar verbinden.

Onze ambitieuze doelstelling luidt: de verwilderde en wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.

Voor informatie: http://stichtingzwerfkattennederland.nl/

Back To Top