Skip to content

Stichting Superkatten en Covid-19

Helaas heeft heel Nederland te kampen met de nare gevolgen van het Coronavirus.

Stichting Superkatten zet zich ondanks alles nog steeds voor de volle 100% in voor de hulp aan de verwilderde en schuwe buitenkatten en doet dit volgens de laatste richtlijnen van de RIVM.

Helaas betekent dit ook dat wij geen extra inkomsten kunnen genereren via markten en braderieën, geld wat hard nodig is voor de verzorging van alle Superkatten. Door middel van diverse acties op onze Facebook-pagina proberen wij zo toch ons hoofd boven water te kunnen houden. Gelukkig krijgen wij ook steun uit donaties en giften.

Wilt u uw steentje bijdragen en ons werk financieel steunen? Wilt u zorgen dat de verwilderde en schuwe buitenkatten niet ook de dupe worden van Covid-19?

Maak uw vrijwillige bijdrage dan over op NL09RABO 0157.3601.80 t.n.v Stichting Superkatten

Namens alle Superkatten: DANK U WEL!

Back To Top